Budownictwo – uprawnienia

Zdecydowanie coraz więcej osób decyduje się związać swoją karierę zawodową z branżą budowlaną, która daje faktycznie sporo opcji. Przede wszystkim można osiągać w rzeczywistości dobre zarobki, a przy tym mamy bardzo duże sposobności rozwoju czy też uzyskania awansu. Nie powinno zatem być zaskoczeniem, że tak dużą popularnością cieszą się uprawnienia budowlane, a więc certyfikat, który otrzymujemy po pozytywnym zdaniu egzaminu, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.

Certyfikat wydawany jest w postaci decyzji administracyjnej adekwatnej komisji kwalifikacyjnej, przed którą kandydaci zdają część ustną egzaminu. Warto więc poznać trochę więcej informacji na temat egzaminu, który daje możliwość nam zyskanie dodatkowych kwalifikacji w branży budowlanej.
Egzamin – co trzeba na jego temat wiedzieć?
Na początku należy wyjaśnić, że za takiego egzaminu mogą podejść wyłącznie osoby, które spełniają kryteria, które możemy odnaleźć w przepisach prawa budowlanego. Wymogi dotyczą tytułu naukowego kierunkowego, które jest powiązane z branżą budowlaną, jak również dobrego okresu odbycia praktyki w biznesie budowlanej, co może dotyczyć zarówno stażu w biurze projektowym, jak także na placu tworzenia. O ile kandydat spełnia opisane wyżej warunki, to wtedy może zapisać się na sesję egzaminacyjną. Należy tutaj wspomnieć o tym, że egzamin na uprawnienia budowlane jest dość nieprosty, dlatego trzeba się do niego przygotować. Ogromną pomocą oraz ułatwieniem będzie skorzystanie z oferty firmy szkoleniowej, która udostępnia aktualną podstawę pytań, które ukazują się na kolejnych sesjach egzaminacyjnych. Dzięki zapoznaniu się z takimi pytaniami, będziemy świetnie przygotowani zarówno na część pisemna egzaminu, jak również ustną czyli zdawaną przed komisją kwalifikacyjną. Nie zapominajmy również o tym, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwa typy, są to uprawnienia do projektowania bądź do prowadzenia robót budowlanych. Prócz tego, odróżnia się także szereg specjalności, a mianowicie specjalność konstrukcyjno-budowlana, architektoniczną, inżynieryjną, instalacyjną. Co za tym idzie, powinniśmy wybrać jedną ze specjalności, tak by pozyskać dodatkowe uprawnienia w zakresie prowadzenia samodzielnych prac technicznych.

Zobacz także: uprawnienia budowlane.