Jaka umowa na faktoring

Każda firma, która opiera własną bieżącą działalność na pieniądzach spływających z faktur, powinna sprawdzić z uwagą, co to jest faktoring i pomyśleć nad takim rozstrzygnięciem we własnejej firmie. Faktoring to jedna z sposobności finansowania własnej działalności. Polega on na tym, że wystawioną dla kogoś fakturę przekazuje się do firmy faktoringowej.

Ta opłaca ją w czasie kilku dni, a czasem wręcz 24 godzin. Dzięki temu z faktury, która ma dość długi termin płatności, można mieć pieniądze w tym samym momencie. Nie powinno się czekać aż odbiorca ją opłaci. Faktoring to rozwiązanie korzystne dla obu stron transakcji. Odbiorca dostaje długi termin spłaty należności, czyli może opłacić fakturę nawet po 90 dniach. Zaś wystawiający ją ma pieniądze znacznie szybciej właśnie z faktoringu. Co istotne, firma faktoringowa, nie podchodzi do swoich klientów tak restrykcyjnie, jak robią to banki. Dlatego też faktoring jest korzystniejszy od produktów, które oferują właśnie banki. Po pierwsze środki uzyskane w ramach faktoringu można przeznaczyć na dowolny cel. W pewnych sytuacjach pieniądze z kredytu obrotowego mogą być przeznaczone tylko na bieżącą działalność a nie chociażby na zus, czy podatek w urzędzie skarbowym lub cło. Faktoring jest dostępny także dla tych firm, które nie mają udokumentowanej historii finansowej. W praktyce znaczy to, że można założyć jednoosobową działalność gospodarczą i zaraz podpisać umowę z firmą faktoringową. Nie ma konieczności posiadania doświadczenia na rynku. To jest jednoznaczne z tym, że faktoringowi będzie podlegać już pierwsza wystawiona faktura. Niezwykle popularny jest faktoring z regresem, w pewnych sytuacjach nazywany również faktoringiem niepełnym. Jeżeli już firma decyduje się na pełny faktoring, czyli bez regresu, oddaje też na rzecz firmy faktoringowej ryzyko niewypłacalności kontrahentów. Pełny faktoring jest droższy i obwarowany pewnymi zależnościami. Jeśli chodzi o faktoring z regresem, dostępny jest dla każdego przedsiębiorcy. Dosłownie takiego, który dopiero rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i wystawia własne pierwsze faktury.

Sprawdź również informacje na stronie: firma faktoringowa.