Badanie gruntu

Struktura geologiczna Polski jest bardzo zróżnicowana. Mamy zarówno dużo wyjątkowo stabilnych gruntów nadających się pod budowę dosłownie największych i najcięższych obiektów, jak i gruntów niewiele stabilnych i co ważne, znajdujących się w dużych miastach i w miejscach atrakcyjnych pod względem budowy nowych nieruchomości. Inwestorzy, którzy planują budowę domów mieszkalnych lub innych obiektów muszą na prawdę często spełnić sporo restrykcyjnych wymogów, oraz przedtem stworzyć badania stwierdzające, czy grunt nadaje się do tego, by postawić na nim obiekt o konkretnych parametrach i w danej technologii.

W sytuacji niewiadomego stanu gruntu wykonuje się odwierty geotechniczne Łódź. Na terenie Łodzi i okolic takie odwierty są bardzo często realizowane, gdyż potrzeba utworzenia takich odwiertów jest stawiane prawem. Inwestor musi poinformować wydział budownictwa, czy grunt nadaje się pod budowę czy ma wystarczającą stabilność, a struktura ziemi wytrzyma napór tak ciężkiej konstrukcji. Jeśli te wymagania zostaną spełnione, inwestor otrzyma pozwolenie na budowę. Jeżeli grunt pozostawia wiele do życzenia, należało będzie go wzmocnić wybranymi technikami albo zaistnieje konieczność odstąpienia od pomysłu tworzenia w konkretnym miejscu i wybrania innej lokalizacji. W tej chwili buduje się jednak wręcz w najtrudniejszych miejscach, a badanie gruntu pozwala stwierdzić, jakie techniki należy zastosować. Badania geologiczne zwiększają całkowity koszt tworzenia, a jeszcze większy staje się w momencie, kiedy należy przygotować grunt. Jest jednakże bardzo dobra strona tej sytuacji, gdyż zwykle takie grunty wymagające przygotowania pod budowę są po prostu tańsze, a zatem mimo wyższych wydatków można zakupić ziemię po niższej cenie, a ostatecznie inwestycja może się okazać nawet opłacalna. W szczególności w sytuacji, gdy budowane są obiekty komercyjne, mające w późniejszym czasie zarabiać, np galerie czy apartamentowce. Wtedy badania gruntu są nieomalże niezbędne, bo inwestycja jest zbyt kosztowna, ażeby mogła się skończyć niepowodzeniem.

Zobacz więcej: odwierty geotechniczne łódź