Usługi notarialne

U notariusza można załatwić sporo spraw związanych z mieszkaniami i domami, w tym sprzedaż nieruchomości, jej zakup, wykonanie darowizny, ustanowienie współwłasności, a następnie inne sprawy powiązane z nieruchomością. Kancelaria notarialna Łódź jest miejscem, w którym wiele z takowych spraw można załatwić wręcz w jedną godzinę, ale należycie wcześnie powinno się się umówić z notariuszem, byśmy byli przyjęci w konkretnym terminie. Sprawy związane z mieszkaniami, domami czy działkami nie mogą być załatwione na drodze zwykłej umowy cywilnoprawnej, gdyż taka umowa nie będzie honorowana w żadnym z urzędów.

Żeby w ogóle można uznać ją za istotną, musi być sporządzona przez notariusza podczas specjalnego posiedzenia. Notariusz Łódź Bałuty pomoże nam załatwić sprawy powiązane z domami i mieszkaniami. Nie można jednakże przyjąć, że notariusz para się wyłącznie i jedynie mieszkaniami i domami, gdyż jego kompetencje pozwalają też na przygotowywanie innych umów, np testamentów potwierdzonych notarialnie, czyli jedynych testamentów, które są istotne dla sądów. Powinno się się umówić bez wątpienia należycie wcześnie na wizytę, lecz czas oczekiwania nie jest wcale długi i wynosi zwykle kilka dni. Na wizytę u notariusza muszą się stawić obie strony transakcji wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość i dokumentami stwierdzającym własność nieruchomości, czyli z aktami notarialnymi oraz numerami ksiąg wieczystych, jeśli zostały one ustanowione dla nieruchomości. Zapłata za nieruchomość powinna się odbyć w kancelarii notarialnej, aczkolwiek na prawdę bardzo często dzieje się tak, że obie strony dokonują rozliczenia w innych okolicznościach. Jest to oczywiście dozwolone, aczkolwiek bezpieczniejszym rozstrzygnięciem byłoby przekazanie pieniędzy u notariusza, bo wówczas może on poświadczyć jako świadek, że zapłacona kwota była dokładnie analogiczna, jak ta zawarta w umowie notarialnej. Po wizycie u notariusza żadna ze stron transakcji nie musi już dokonywać innych formalnych. Po zakupie kupujący ma obowiązek odprowadzenia do Urzędu Skarbowego tak zwanego wzbogacenia, ale jest ono doliczane do taksy notarialnej i notariusz Łódź Widzew reguluje tę płatność w urzędzie skarbowym.

Zobacz również: notariusze w łodzi.