Kurs pomocy przedmedycznej-ile trwa

W wielu firmach pracodawcy organizują dla swojej załogi dodatkowe kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, choć wcale nie jest to ich koniecznością. Pragną w ten sposób podnieść poziom bezpieczeństwa w firmie. Wtedy, gdy wydarzy się wypadek, zanim pojawi się karetka pogotowia, pracownicy będą wiedzieli, jak pomóc osobie, która została w tym wypadku poszkodowana.

Taki kurs pierwszej pomocy zwykle trwa kilka godzin. Najpierw pracownicy poznają zagadnienia teoretyczne, a potem ćwiczą w praktyce, jak udzielać pierwszej pomocy. Uczą się usztywniania złamań, zabezpieczać miejsce wypadku i wykonywać masaż serca. Czasem pierwsze minuty po zdarzeniu, zanim jeszcze pojawi się profesjonalna pomoc, są kluczowe i decydują o tym, czy poszkodowanemu uda się przywrócić pełną sprawność. W wielu firmach ryzyko wypadku jest dość wysokie, to sprawia, że takie szkolenia dla pracowników cieszą się znaczną popularnością. Można je przeprowadzać w ramach szkolenia z przepisów bhp. To szkolenie, które jest obowiązkowe dla wszystkich. Każdy pracownik musi je odnawiać co dwa, trzy albo pięć lat. Misją osoby prowadzącej takie szkolenie bhp jest zaznajomienie pracowników z wszystkimi najważniejszymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz tym, co charakterystyczne jest w pracy na danym stanowisku. Jest to w szczególności ważne w sytuacji tych miejsc zatrudnienia, na których projektuje się pracę fizyczną. Tam pracownikowi może grozić znacznie większe niebezpieczeństwo, zatem szkolenie musi uczulić go, na co powinien szczególnie uważać, wykonując własne obowiązki służbowe. Takie szkolenie muszą przejść wszystkie osoby, które podpisały umowę o pracę. Nie dotyczy ono osób zatrudnionych na umowę zlecenie albo na kontraktach. Kurs z przepisów bhp nie jest ważny bezterminowo. O tym kto i jak często musi go powtarzać decyduje specyfika stanowiska pracy, które zajmuje dana osoba. Istotne jest, aby takie szkolenia rzeczywiście coś wnosiły. Pracownik nie może lekceważyć przepisów a pracodawca musi egzekwować ich przestrzeganie.

Zobacz: kurs pierwszej pomocy łódź.